Gør Jeres Organisation Endnu Bedre

I dagens konkurrenceprægede erhvervsmiljø er succesfuld organisation en nøgle til at opnå vækst og trivsel i virksomheder. Udvikling af organisationen og dens medarbejdere er en nødvendig forudsætning for at imødegå udfordringerne og opnå de ønskede resultater. Hos DISCnordic hjælper vi jer med dette ved at give jer adgang til “best in class” værktøjer og guider jer igennem processen. Du kan også se mere om hr løsninger.

Vi tilbyder en række værktøjer såsom Everything DiSC®, The Five Behaviors®, AdaptGRT og 15FQ+, som bruges af mange større organisationer i udviklingen af deres medarbejdere og organisationer. Disse værktøjer kan dog også være særdeles nyttige for små og mellemstore virksomheder, da de er velegnede til at skabe en mere effektiv virksomhed.

Everything DiSC® er et populært redskab inden for organisationsudvikling og bruges på tværs af forskellige brancher. Det er blevet anvendt med succes i sportsverdenen som et værktøj til talentudvikling og talentsøgning. Everything DisC® har vist sig at være meget effektivt i at skabe selvindsigt hos den enkelte og på den måde hjælpe ham eller hende med at forbedre samarbejdet med andre.

The Five Behaviors® er et andet redskab, der bruges til at fremme effektivt samarbejde og teambuilding blandt medarbejdere. Denne metode er baseret på fem grundprincipper, som altid resulterer i en øget produktivitet. Disse principper indebærer bl.a. evnen til at give feedback og konstruktiv kritik, samarbejde omkring fælles mål, skabe tillid og engagerede medarbejdere.

AdaptGRT giver jer mulighed for at identificere den enkelte medarbejders styrker og svagheder på en enkel og effektiv måde. Dette redskab hjælper med at understøtte medarbejdernes trivsel og udvikling i virksomheden. I sidste ende vil det også føre til en øget produktivitet og effektivitet.

Vores værktøj 15FQ+ er en personlighedstest, som har vist sig at være særdeles nyttig i udviklingen af medarbejdere. Den giver en omfattende oversigt over medarbejderens styrker og svagheder samt en forståelse for, hvordan han/hun passer ind i organisationen. Dette redskab hjælper jer med at identificere medarbejderens potentiale og hvordan I kan udvikle dette potentiale.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.